Danh mục sản phẩm

Chính sách bảo mật thông tin

1 - Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chính sách bảo mật thông tin là một trong những chính sách mà chúng tôi đặc biệt chú trọng khi khách hàng mua hàng trên hệ thống chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ 3 nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý khách liên hệ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: 

...

AN PHAT SAFETY

Head office: 231-233 Le Thanh Ton St., Ben Thanh Ward, Dist 1, HCM

Contact: 169/16 Duong Van Duong St., Tan Quy Ward, Dist Tan Phu, HCM

Tel: (028) 350 34569; Fax: (028) 3847 3459; Website:www.anphatsafety.com -www.bhldonline.vn

VAT code: 0312187723